struna tražilica

image shadow

edikula

okvir otvora ili niše u obliku reduciranoga prikaza pročelja hrama

povijest umjetnosti

efebij

dvorana za gimnastiku u sklopu palestre ili terma

arhitektura i urbanizam

egikranij

ukrasni motiv u obliku glave ili lubanje ovna ili jarca

povijest umjetnosti

egipatska sala

velika prostorija s peristilom i superponiranim nizom nižih stupova

povijest umjetnosti

egipatski ekus

ekus bazilikalnoga presjeka s bazilikalnim osvjetljenjem u kojemu središnji prostor za jednu etažu nadvisuje bočne sekundarne ophodne prostore, a središnja krovna konstrukcija oslanja se na kolonade

arhitektura i urbanizam

egipatski stil

klasicistički stil u kojemu se upotrebljavaju egipatski motivi u arhitekturi i dekoraciji

povijest umjetnosti

egzedra

prostor polukružne ili kvadratne tlocrtne osnove koji se cijelom jednom svojom stranicom otvara i veže na veći prostor

arhitektura i urbanizam

ehin

zaobljena profilacija ispod abaka

povijest umjetnosti

ehin i astragal

ornament nalik na oval i strelicu pod kojim je niz perla i cilindara

povijest umjetnosti

ekiklema

pomična platforma koja se u grčkim predstavama upotrebljava za otkrivanje ili izmjenjivanje scene i razotkrivanje ishoda radnje koja se dogodila izvan vidokruga

povijest umjetnosti