struna tražilica

image shadow

dekastil

portik s deset stupova

povijest umjetnosti

deklinacija

kut koji zatvaraju plohe zida i podgledi s mutulima dorskoga reda

povijest umjetnosti

dekuman

ulica ili druga komunikacija u smjeru istok-zapad u ortogonalnoj mreži podjele prostora rimskoga tabora, grada ili agera

povijest umjetnosti

dekumanska vrata

vrata na sredini kraće stranice perimetra rimskoga vojnog logora nasuprot pretorijskim vratima

povijest umjetnosti

delfinij

sud u Ateni za ubojstva koja su počinitelji prikazivali opravdanima

povijest umjetnosti

deversorij

gostionica za putnike ili privatna kuća upotrijebljena kao prenoćište u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

diamikt

nekonsolidirani klastični sediment sa širokim rasponom veličina čestica

arhitektura i urbanizam

diastil

hram kojemu je interkolumnij jednak trima donjim promjerima stupa

povijest umjetnosti

diatoni

kamenje koje se proteže punom debljinom zida u antičkome grčkom i rimskom zidarstvu

povijest umjetnosti

diazoma

široki vodoravni prolaz između donjih i gornjih redova sjedala u grčkome antičkom teatru

arhitektura i urbanizam