struna tražilica

image shadow

dekastil

portik s deset stupova

povijest umjetnosti

deklinacija

kut koji zatvaraju plohe zida i podgledi s mutulima dorskoga reda

povijest umjetnosti

dekoracija

arhitektonsko ili likovno obogaćivanje određenoga predmeta, prostorije ili građevine

povijest umjetnosti

dekuman

ulica ili druga komunikacija u smjeru istok-zapad u ortogonalnoj mreži podjele prostora rimskoga tabora, grada ili agera

povijest umjetnosti

dekumanska vrata

vrata na sredini kraće stranice perimetra rimskoga vojnog logora nasuprot pretorijskim vratima

povijest umjetnosti

delfinij

sud u Ateni za ubojstva koja su počinitelji prikazivali opravdanima

povijest umjetnosti

delphinorum columnae

par stupova na kraju spine u antičkome rimskom cirku koji nose figure delfina u čast bogu Neptunu

povijest umjetnosti

delubrum

svetište, hram ili najsvetiji dio hrama koji sadržava oltar ili kip koji se štuje u antičkoj rimskoj arhitekturi

povijest umjetnosti

deversorij

gostionica za putnike ili privatna kuća upotrijebljena kao prenoćište u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

didoron

antička rimska opeka duga oko 30,5 cm i široka oko 15,2 cm

povijest umjetnosti