struna tražilica

image shadow

živica

niz gusto zasađenih grmova

arhitektura i urbanizam

žlijeb

građevni element u obliku kanala polukružna ili sandučasta presjeka kojim se ispod strehe krovnih ploha skupljaju oborinske vode

arhitektura i urbanizam

žrtvenik

mjesto na kojemu se prinose žrtve bogovima

povijest umjetnosti