struna tražilica

image shadow

čelo skene

dugačak i vrlo visok, trajno i bogato arhitektonski raščlanjen i dekoriran zid rimske skene s plohom usmjerenom prema gledalištu

arhitektura i urbanizam

četverodijelni svod

križni svod koji se sastoji od dvaju uzdužnih i dvaju poprečnih segmenata

povijest umjetnosti

četverolisna građevina

građevina križnoga središnjeg tlocrta s četirima apsidama

povijest umjetnosti