struna tražilica

image shadow

akroterij

ukras na vrhu i krajevima zabata

povijest umjetnosti

alabaster

poluprozirni svijetli kamen

povijest umjetnosti

aleja

šetnica omeđena pravilno zasađenim redovima stabala, ošišanom živicom ili grmovima

arhitektura i urbanizam

apadana

staroperzijska palača, dvorana ili niz prostorija s drvenim stropom koji nose stupovi, kvadratična tlocrta i s predvorjem koje sa strane zatvaraju prigradnje u obliku tornjeva

povijest umjetnosti

arabeska

geometrizirani i stilizirani biljni obrasci isprepleteni u maštovitome pravilnom ritmu linearnoga dekorativnog oblikovanja

povijest umjetnosti

astilar

arhitektonski projekt za čiju se dekoraciju ne koriste stupovi niti pilastri

povijest umjetnosti

balustar

stupić koji nosi naslon ograde

povijest umjetnosti

balustrada

ograda sastavljena od balustara

povijest umjetnosti

egikranij

ukrasni motiv u obliku glave ili lubanje ovna ili jarca

povijest umjetnosti

fontana

arhitektonski ili umjetnički oblikovan objekt u koji voda pritječe u bazen ili se izbacuje uvis kako bi služila za piće ili u dekorativne svrhe

povijest umjetnosti