struna tražilica

image shadow

vaginizam

seksualni poremećaj karakteriziran nenamjernim grčenjem mišića zdjelice koji sužavaju vaginalni kanal te onemogućuju penetraciju ili je čine iznimno bolnom

kliničke medicinske znanosti

vakuumsko polaganje metala

polaganje metala kod kojega se predmet s tragom papilarnih linija postavi u vakuumsku komoru u kojoj se zagrijavaju male količine metala, pri čemu dolazi do stvaranja metalnih para čije se čestice zatim polažu na tragu papilarnih linija

sigurnosne i obrambene znanosti

vanjska ophodnja

ophodnja koja se provodi na otvorenim prostorima

sigurnosne i obrambene znanosti

vanjski skelet

tvrdi hitinizarani pokrov kukca koji služi kao potpora tjelesnim strukturama i mjesto hvatanja mišića

biologija

vaskularna demencija

miješana demencija uzrokovana bolestima moždanih krvnih žila

kliničke medicinske znanosti

velike boginje

zarazna bolest uzrokovana virusom variole

sigurnosne i obrambene znanosti

veratridin

neurotoksični alkaloid koji se sintetizira u bijeloj čemerici

kemija

verifikacija

korak ACE-V protokola u kojemu druga neovisna osoba istih kvalifikacija provjerava konačne rezultate

sigurnosne i obrambene znanosti

vertikalna stratigrafija

znanstveno proučavanje procesa nastanka, taloženja i međusobnih odnosa arheoloških slojeva i tvorevina u vertikalnoj ravnini

arheologija

video

elektronički prikaz sekvencije slika koji prikazuje statičke ili pokretne scene

sigurnosne i obrambene znanosti