struna tražilica

image shadow

vanjska ophodnja

ophodnja koja se provodi na otvorenim prostorima

sigurnosne i obrambene znanosti

vanjski skelet

tvrdi hitinizarani pokrov kukca koji služi kao potpora tjelesnim strukturama i mjesto hvatanja mišića

biologija

veratridin

neurotoksični alkaloid koji se sintetizira u bijeloj čemerici

kemija

verifikacija

korak ACE-V protokola u kojemu druga neovisna osoba istih kvalifikacija provjerava konačne rezultate

sigurnosne i obrambene znanosti

videospektralni uspoređivač

uređaj za analizu novca, isprava i rukopisa u različitim uvjetima osvjetljenja

sigurnosne i obrambene znanosti

višebojna latentna slika

latentna slika čiji su elementi obojeni različitim bojama

grafička tehnologija

višetonska prikrivena slika

prikrivena slika s vidljivim prijelazima između svjetlijih i tamnijih područja

grafička tehnologija

vješanje

nasilni mehanički prestanak disanja koji nastaje stezanjem vrata nekim sredstvom, kao posljedica djelovanja cijele ili djelomične težine vlastita tijela

kliničke medicinske znanosti

vještačenje

dokazna radnja kojom se nalazom, mišljenjem i/ili iskazom vještaka utvrđuju ili ocjenjuju činjenice u sudskome postupku

pravo

vlačna čvrstoća

mjera čvrstoće supstrata u kilonjutnima po metru prema ISO 1924 standardu

sigurnosne i obrambene znanosti