struna tražilica

image shadow

vanjski skelet

tvrdi hitinizarani pokrov kukca koji služi kao potpora tjelesnim strukturama i mjesto hvatanja mišića

biologija

vješanje

nasilni mehanički prestanak disanja koji nastaje stezanjem vrata nekim sredstvom, kao posljedica djelovanja cijele ili djelomične težine vlastita tijela

kliničke medicinske znanosti

vještačenje

dokazna radnja kojom se nalazom, mišljenjem i/ili iskazom vještaka utvrđuju ili ocjenjuju činjenice u sudskome postupku

pravo