struna tražilica

image shadow

stalni sudski vještak

vještak kojega je imenovao sud da u sudskome postupku obavlja poslove vještačenja, a koji se nalazi na popisu stalnih sudskih vještaka

pravo

svlak

biološki materijal zaostao nakon presvlačenja kukca

biologija