struna tražilica

image shadow

palearktik

dio holarktika koji obuhvaća Europu te dijelove sjeverne Afrike i Azije

biologija

pandžice

nastavci na predstopalu kukaca

biologija

panični poremećaj

anksiozni poremećaj karakteriziran napadajima panike

kliničke medicinske znanosti

panning

fotografska tehnika za fotografiranje objekata u pokretu u kojoj se fotoaparat tijekom fotografiranja pomiče u smjeru kretanja objekta kako bi na fotografiji ostao oštar

sigurnosne i obrambene znanosti

parafilija

iskustvo intenzivnoga seksualnog uzbuđenja potaknuto atipičnim predmetima, situacijama, fantazijama, ponašanjima ili osobama

kliničke medicinske znanosti

parafraziranje

korištenje vlastitih riječi kako bi se ponovio sadržaj sugovornikove poruke nakon što je slušatelj sadržaj dekodirao i pridodao mu vlastito značenje

psihologija

parakvat

dipiridilni herbicid brze razgradnje koja omogućuje ponovnu sadnju dvadeset i četiri sata nakon njegove uporabe

kemija

parametar

brojčana mjera koja opisuje određenu značajku ili populaciju

matematika

paranoidna shizofrenija

shizofrenija karakterizirana trajno prisutnim sumanutim paranoidnim idejama

kliničke medicinske znanosti

paranoja parničenja

paranoja koju karakterizira neprestano sudsko sporenje osobe kako bi dobila pravne lijekove za percipirane nepravde

kliničke medicinske znanosti