struna tražilica

image shadow

obilježja istrošenosti

promjene na površini objekta zapažene na tragu i/ili nespornome uzorku koje su nastale njegovim trošenjem uslijed uporabe

sigurnosne i obrambene znanosti

obiteljsko nasilje

primjena fizičke i psihičke sile prema članovima obitelji uz ugrožavanje i povredu sigurnosti i odnosa povjerenja i/ili nametanje kontrole i moći nad članovima obitelji

pravo

objašnjive razlike među objektima

nepodudarnosti utvrđene tijekom ACE-V protokola čije se podrijetlo može objasniti i koje ne utječu na postupak identifikacije

sigurnosne i obrambene znanosti

objava rata

zakonska obveza države da službeno izvijesti drugu državu da između njih postoji stanje rata

sigurnosne i obrambene znanosti

objektiv promjenjive žarišne daljine

objektiv čija se žarišna daljina može mijenjati između postavljenih granica

sigurnosne i obrambene znanosti

obmanjujuće pitanje

sugestivno pitanje u kojemu se intervjuiranoj osobi implicira da je prethodno potvrdila činjenice o kojima nije bila pitana ili ih je negirala

psihologija

obojeno zaštitno vlakno

jednobojno ili višebojno zaštitno vlakno vidljivo u supstratu pod normalnim svjetlom

sigurnosne i obrambene znanosti

obrambeno ponašanje psa

ponašanje psa kojim štiti sebe i vodiča od percipirane ili stvarne opasnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

obrambeno slušanje

slušanje tijekom kojega slušatelj sugovornikovu poruku doživljava kao napad

psihologija

obraz

dio glave ispod očiju kukca

biologija