struna tražilica

image shadow

nabilon

sintetički kanabinoid antiemetičkoga i analgetičkoga djelovanja

temeljne medicinske znanosti

načelo ekonomičnosti postupanja

kriminalističko načelo prema kojemu se trebaju poduzimati samo potrebne mjere i radnje

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo humanosti

kriminalističko načelo prema kojemu tijekom otkrivanja i dokazivanja kaznenih djela valja poštovati ljudska prava i slobode

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo istine

kriminalističko načelo prema kojemu su tijela u postupku pri otkrivanju i dokazivanju kaznenoga djela i njihovih počinitelja dužna istinito i potpuno utvrditi relevantno činjenično stanje

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo jedinstvenoga rukovođenja

kriminalističko načelo prema kojemu kod teških i složenih slučajeva koji zahtijevaju uključivanje većega broja djelatnika i sredstava rad mora biti organiziran iz jednoga središta tako da njime rukovodi stožer

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo jednakokračnoga trokuta

fotografiranje tijekom kojega fotograf stoji u točki suprotnoj osnovici jednakokračnoga trokuta, a trag i fiksno obilježje na mjestu mjesta događaja nalaze se u točkama sjecišta osnovice i krakova

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo koordinacije i suradnje

kriminalističko načelo prema kojemu rad na istraživanju kaznenih djela i aktivnosti suzbijanja kriminaliteta moraju biti organizirani tako da se osigura koordinirano postupanje svih sudionika

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo kritičnosti i samokritičnosti

kriminalističko načelo prema kojemu kriminalisti moraju kritički postupati prema dokazima, sebi i drugim sudionicima u postupku

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo mnoštva inačica

kriminalističko načelo prema kojemu je tijekom otkrivanja, dokazivanja i razjašnjavanja kaznenih djela potrebno postaviti više inačica

sigurnosne i obrambene znanosti

načelo objektivnosti

kriminalističko načelo prema kojemu nije dopuštena pristranost ili jednostranost u postupanju

sigurnosne i obrambene znanosti