struna tražilica

image shadow

načelo jednakokračnoga trokuta

fotografiranje tijekom kojega fotograf stoji u točki suprotnoj osnovici jednakokračnoga trokuta, a trag i fiksno obilježje na mjestu mjesta događaja nalaze se u točkama sjecišta osnovice i krakova

sigurnosne i obrambene znanosti

nagnječenje

krvni podljev unutarnjega organa prouzročen djelovanjem sile na taj organ

kliničke medicinske znanosti

nearktik

dio holarktika koji obuhvaća kopno Sjeverne Amerike

biologija