struna tražilica

image shadow

maljice

promijenjeni drugi par krila kod dvokrilaca

biologija

metatoraks

treći kolutić prsa kukca koji na sebi ima stražnji par krila i jedan par nogu

biologija

mezotoraks

srednji kolutić prsa kukca koji na sebi ima prednji par krila i jedan par nogu

biologija

mikrotrag

trag koji zbog svoje veličine nije vidljiv golim okom

sigurnosne i obrambene znanosti