struna tražilica

image shadow

macerirana kost

kost s koje je uklonjeno meko tkivo

etnologija i antropologija

magnetografija

tiskarska tehnika kod koje se tiskovna forma na razvijačkome bubnju razvija s pomoću magnetnoga naboja na koji se privlače čestice tonera koje sadržavaju željezov oksid

grafička tehnologija

mandragorin

alkaloid koji se sintetizira u mandragori

kemija

marabu-četkica

daktiloskopska četkica koja umjesto niti sadržava mekano perje za nanošenje daktiloskopskoga praška na površinu

sigurnosne i obrambene znanosti

masovni ukop

privremen ukop ljudskih ostataka nakon katastrofe ili krize prije nego što ostatci mogu biti primjereno pohranjeni

sigurnosne i obrambene znanosti

medija

četvrto uzdužno rebro krila kukca koje izlazi iz prednje krilne uzdušnice

biologija

međuljudska komunikacija

komunikacija među ljudima u neposrednome odnosu

psihologija

Međunarodna organizacija za normiranje

globalni savez nacionalnih normizacijskih tijela koji razvija i objavljuje međunarodne standarde

sigurnosne i obrambene znanosti

Međunarodna zajednica za akreditaciju laboratorija

glavni međunarodni forum za razvoj akreditacijskih praksa i postupaka, promociju akreditacije laboratorija, potporu u razvoju akreditacijskoga sustava te prepoznavanje kompetentnih služba diljem svijeta

sigurnosne i obrambene znanosti

međunarodno kazneno pravo

ukupnost norma materijalnoga, postupovnoga i organizacijskoga prava koje imaju izvor u međunarodnome pravu, a odnose se na kažnjavanje počinitelja kaznenih djela

pravo