struna tražilica

image shadow

isprava

predmet u pisanome obliku koji služi kao dokaz postupovno važnih činjenica

pravo