struna tražilica

image shadow

identifikacija opasnosti

metoda kojom se utvrđuju štetni učinci izloženosti opasnosti te kojom se planiraju radnje kojima se mogu izbjeći rizici

sigurnosne i obrambene znanosti

identifikacijska isprava

javna isprava kojom se dokazuje identitet osobe

sigurnosne i obrambene znanosti

identifikacijski kod pisača

raspored višebojnih točaka malih dimenzija karakterističan za svaki pisač i uređaj za preslikavanje koji se nalazi na svakome ispisanom papiru

grafička tehnologija

iglični pisač

računalni pisač kojim se ispisuje kontaktom površine i vrpce natopljene tintom koja se na površinu prenosi matrično raspoređenim iglama

grafička tehnologija

imovina

struktura, objekt, informacija, materijal ili proces koji ima vrijednost

sigurnosne i obrambene znanosti

imovinski kriminalitet

kaznena djela usmjerena protiv imovine koja su počinjena radi pribavljanja imovinske koristi i/ili nanošenja štete drugomu

sigurnosne i obrambene znanosti

indeks osuđenih počinitelja

dio kombiniranoga indeksnog sustav DNK-a koji sadržava profile DNK-a osuđenih počinitelja

sigurnosne i obrambene znanosti

indicija

činjenica iz koje se izvodi zaključak o postojanju druge činjenice

pravo

individualizacija isprave

integriranje podataka i fotografije nositelja u ispravu

sigurnosne i obrambene znanosti

individualizacija lica osobe

vizualno ispitivanje sličnosti i razlika između dviju slika koje prikazuju lice osobe ili slike i osobe radi utvrđivanja radi li se o istoj osobi u obama slučajevima

sigurnosne i obrambene znanosti