struna tražilica

image shadow

gazna površina

dio gume vozila koji je u dodiru s podlogom

tehnologija prometa i transport

gelsemin

alkaloid koji se sintetizira u žutome jasminu

kemija

gluha komora

prostorija u kojoj se ne reflektiraju zvučni valovi

fizika

gnjiljenje tijela

završna faza truljenja tijela tijekom koje nizom oksidacijskih procesa dolazi do krpičastoga raspadanja tkiva

kliničke medicinske znanosti

gospodarska kriminalistika

grana kriminalistike koja se bavi zakonitostima i činiteljima koji prouzročuju nastanak i razvoj gospodarskoga kriminaliteta ili mu pogoduju te načinima njegova sprečavanja

sigurnosne i obrambene znanosti

govorni uzorak

zapis govora koji se može spektrografski analizirati

sigurnosne i obrambene znanosti

graciotoksin

srčani glikozid koji se sintetizira u milici

kemija

građanska ophodnja

ophodnja koju provode građani kako bi pomogli policiji, a koja uključuje obilaženje problematičnih područja i upozoravanje na sumnjive osobe

sigurnosne i obrambene znanosti

greška kvantizacije

razlika između stvarne vrijednosti amplitude signala i pridružene diskretne vrijednosti u procesu kvantizacije

sigurnosne i obrambene znanosti

greška preopterećenja

greška koja nastaje kad stvarni signal izlazi izvan područja kvantizacije pa se svaka vrijednost stvarnoga signala izvan područja kvantizacije kvantizira s najvišom, odnosno najnižom kvantizacijskom razinom

sigurnosne i obrambene znanosti