struna tražilica

image shadow

galvanska reakcija kože

promjena u električnome potencijalu kože tijekom emocionalnih uzbuđenja

sigurnosne i obrambene znanosti

Gaussovo zaglađivanje

postupak koji se rabi za smanjivanje detalja i šuma slike

sigurnosne i obrambene znanosti

gazna površina

dio gume vozila koji je u kontaktu s podlogom

tehnologija prometa i transport

gelsemin

alkaloid koji se sintetizira u žutome jasminu

kemija

generalizirani anksiozni poremećaj

anksiozni poremećaj karakteriziran kronično pretjeranom brigom, nemirom, umorom, problemima koncentracije, razdražljivošću, napetošću mišića i poremećajem spavanja

kliničke medicinske znanosti

geofizička katastrofa

prirodna katastrofa prouzročena geofizičkim aktivnostima

sigurnosne i obrambene znanosti

geofizički pregled

sustavno prikupljanje geofizičkih podataka s ciljem istraživanja prostora

sigurnosne i obrambene znanosti

geofizika

prirodna znanost koja istražuje fizička svojstva i fizičke procese Zemlje, litosfere, hidrosfere i atmosfere

geofizika

geografija kriminaliteta

znanstvena disciplina koja proučava opseg, strukturu i razvoj kriminaliteta na određenome zemljopisnom području

sigurnosne i obrambene znanosti

geografski informacijski sustav

računalna baza podataka za skupljanje, pohranjivanje, analizu i prikaz definiranih informacija o lokaciji

sigurnosne i obrambene znanosti