struna tražilica

image shadow

gazna površina

dio gume vozila koji je u dodiru s podlogom

tehnologija prometa i transport

gelsemin

alkaloid koji se sintetizira u žutome jasminu

kemija

generalizirani anksiozni poremećaj

anksiozni poremećaj karakteriziran kronično pretjeranom brigom, nemirom, umorom, problemima koncentracije, razdražljivošću, napetošću mišića i poremećajem spavanja

kliničke medicinske znanosti

geofizička katastrofa

prirodna katastrofa prouzročena geofizičkim aktivnostima

sigurnosne i obrambene znanosti

geofizika

prirodna znanost koja istražuje fizička svojstva i fizičke procese Zemlje, litosfere, hidrosfere i atmosfere

geofizika

geografija kriminaliteta

znanstvena disciplina koja proučava opseg, strukturu i razvoj kriminaliteta na određenome zemljopisnom području

sigurnosne i obrambene znanosti

geografski informacijski sustav

kompjutorizirana baza podataka za skupljanje, pohranjivanje, analizu i prikaz definiranih informacija o lokaciji

sigurnosne i obrambene znanosti

gerilsko ratovanje

ratovanje karakterizirano oružanim sukobom između profesionalnih oružanih snaga i paravojnih snaga koje rabe nekonvencionalnu vojnu taktiku

sigurnosne i obrambene znanosti

glavni počinitelj

osoba koja je počinila kazneno djelo na poticaj ili uz pomoć druge osobe

pravo

gluha komora

prostorija u kojoj se ne reflektiraju zvučni valovi

fizika