struna tražilica

image shadow

facijalna rekonstrukcija

skupina tehnika s pomoću kojih se iz kosturnih ostataka rekonstruira izgled lica

etnologija i antropologija

fantomski ud

kvalitativni poremećaj opažanja pri kojemu osoba koja je izgubila ekstremitet ili organ osjeća senzacije na mjestu gdje se ekstremitet ili organ nalazio

kliničke medicinske znanosti

febrilni delirij

delirij koji nastaje pod utjecajem visoke tjelesne temperature uslijed zaraznih bolesti

kliničke medicinske znanosti

fenciklidin

halucinogen koji antagonički djeluje na receptore u mozgu

temeljne medicinske znanosti

fenomen čitanja misli

poremećaj pri kojemu osoba doživljava da drugi znaju što ona misli ili da joj drugi nameću misli

kliničke medicinske znanosti

fenomenologija kriminaliteta

znanstvena disciplina koja proučava pojavne oblike kaznenih djela, značajke načina ostvarenja kaznenih djela, način života i ponašanje počinitelja, pojavne životne forme počinitelja i pojavne oblike kaznenih djela u odnosu na način njihova počinjenja

sigurnosne i obrambene znanosti

fetiš

neseksualni objekt ili dio tijela koji izaziva seksualno uzbuđenje ili seksualno zadovoljstvo

kliničke medicinske znanosti

fetišizam

parafilija karakterizirana postizanjem seksualnoga uzbuđenja i zadovoljstva s pomoću fetiša

kliničke medicinske znanosti

fiksativ u spreju

sredstvo kojim se zatvaraju pore i pukotine u poroznim površinama prije mulažiranja

sigurnosne i obrambene znanosti

fiksiranje traga

skup metoda i sredstava kojima se osigurava očuvanje traga od promjena i omogućuje njegova uporaba i/ili proučavanje u neizmijenjenome ili djelomično izmijenjenu obliku

sigurnosne i obrambene znanosti