struna tražilica

image shadow

ekološki kriminalitet

kriminalitet kojemu je posljedica zagađenje okoline, čime se u opasnost dovodi život i zdravlje ljudi ili se prouzročuje uništenje biljnoga i/ili životinjskoga svijeta

sigurnosne i obrambene znanosti

ekshibicionizam

parafilija kod koje se seksualno uzbuđenje i zadovoljstvo postiže pokazivanjem intimnih djelova tijela u javnosti

kliničke medicinske znanosti

ekstraduralno krvarenje

krvarenje izvan tvrde moždane ovojnice

kliničke medicinske znanosti

elektrofonički učinak

učinak kojim se stvara osjećaj slušanja zvuka kad kroz tijelo osobe prođe izmjenična struja određene frekvencije i magnitude

sigurnosne i obrambene znanosti

elektrofotografija

tiskarska tehnika kod koje se promjenom naboja s pomoću fotona na fotoosjetljivome bubnju stvara tiskovna forma na koju se privuku čestice tonera koje se u daljnjemu procesu privuku na elektrostatski nabijeni papir suprotnoga naboja

grafička tehnologija

element WinDOE

difrakcijski optički promjenjiv element koji se nalazi u prozirnome prozoru te se vizualizira difrakcijom svjetla u prozirnome prozoru korištenjem udaljenoga točkastog izvora svjetlosti, prigušenoga svjetla ili pri smanjenim uvjetima osvjetljenja

grafička tehnologija

eliminacijski uzorak

uzorak prikupljen od osoba koje su svakodnevno u doticaju s mjestom događaja te osoblja koje je interveniralo ili istraživalo na mjestu događaja

sigurnosne i obrambene znanosti

emetik

tvar koja izaziva povraćanje

temeljne medicinske znanosti

emetin

alkaloid koji se sintetizira u korijenu ipekakuane

kemija

emfizem mrtvoga tijela

napuhanost i izobličenost mrtvoga tijela tijekom truljenja prouzročena izlučivanjem truležnih plinova

kliničke medicinske znanosti