struna tražilica

image shadow

ebola

zarazna bolest uzrokovana virusima iz roda Ebolavirus

sigurnosne i obrambene znanosti

efekt dimnjaka

širenje plinova stvorenih požarom kroz otvore u objektu pri čemu dolazi do zagrijavanja i zapaljenja gorivih tvari u drugim prostorijama te do širenja požara

kemija

ekološki kriminalitet

kriminalitet kojemu je posljedica zagađenje okoline, čime se u opasnost dovodi život i zdravlje ljudi ili se prouzročuje uništenje biljnoga i/ili životinjskoga svijeta

sigurnosne i obrambene znanosti

ekonomsko ratovanje

ratovanje u kojemu jedna suverena država djeluje protiv gospodarstva druge suverene države

ekonomija

ekshibicionizam

parafilija kod koje se seksualno uzbuđenje i zadovoljstvo postiže pokazivanjem intimnih djelova tijela u javnosti

kliničke medicinske znanosti

ekspanzionistički rat

rat u kojemu je jednoj od zaraćenih strana cilj proširenje postojećega teritorija

sigurnosne i obrambene znanosti

ekspedicijsko ratovanje

ratovanje koje oružane snage neke države izvode izvan svojega uobičajenog područja djelovanja

sigurnosne i obrambene znanosti

eksplodirajuće zrno

zrno koje sadržava smjesu koja eksplodira pri kontaktu s metom

sigurnosne i obrambene znanosti

eksplozivna rana

rana nastala djelovanjem krhotina raprsnutoga eksplozivnog sredstva

kliničke medicinske znanosti

ekspozicija

količina svjetla kojoj je omogućeno da ozrači film ili senzor fotoaparata

sigurnosne i obrambene znanosti