struna tražilica

image shadow

davljenje

nasilni mehanički prestanak disanja prouzročen stezanjem vrata

kliničke medicinske znanosti

depresor središnjega živčanog sustava

opojno sredstvo koje usporava moždanu aktivnost

kemija

dijapauza

stanje mirovanja u procesu razvoja kukca

biologija

domena

najviša taksonomska kategorija u klasifikaciji živih bića

biologija