struna tražilica

image shadow

dijapauza

stanje mirovanja u procesu razvoja kukca

biologija

domena

najviša taksonomska kategorija u klasifikaciji živih bića

biologija