struna tražilica

image shadow

carstvo

taksonomska organizacijska jedinica živoga svijeta koja se nalazi između domene i koljena

biologija

corpus delicti

ukupnost tragova koji upućuju na to da je počinjeno kazneno djelo

sigurnosne i obrambene znanosti