struna tražilica

image shadow

balistika rane

grana terminalne balistike koja proučava učinak projektila na tijelo

sigurnosne i obrambene znanosti

bark

jedinica za mjeru kritičnoga pojasa

sigurnosne i obrambene znanosti

bazna temperatura

najniža temperatura potrebna za razvoj pojedine vrste kukca

biologija

bedro

treći članak noge kukca

biologija

beskonačan tekst

niz ponovljenoga teksta koji se otiskuje u pozadinskome tisku ili zaštitnoj niti isprava

grafička tehnologija

biometrijska identifikacija

utvrđivanje identiteta osobe usporedbom njezinih biometrijskih značajka sa svim referentnim uzorcima u bazi podataka biometrijskoga sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

biometrijska tinta

tinta koja sadrži sintetizirane molekule DNK koje su strojno čitljive ili reagiraju na posebna otapala

sigurnosne i obrambene znanosti

biometrijska verifikacija

potvrđivanje identiteta osobe usporedbom njezinih biometrijskih značajka s njezinim pretpostavljenim referentnim uzorkom u bazi podataka biometrijskoga sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

bipolarni poremećaj

poremećaj raspoloženja karakteriziran izmjenama depresivnoga raspoloženja i abnormalno povišenoga raspoloženja

kliničke medicinske znanosti

bitermokromatska planšeta

planšeta koja pri toplini mijenja boju u dvije različite boje

sigurnosne i obrambene znanosti