struna tražilica

image shadow

bazna temperatura

najniža temperatura potrebna za razvoj pojedine vrste kukca

biologija