struna tražilica

image shadow

balistika rane

grana terminalne balistike koja proučava učinak projektila na tijelo

sigurnosne i obrambene znanosti

bazna temperatura

najniža temperatura potrebna za razvoj pojedine vrste kukca

biologija