struna tražilica

image shadow

1,2-indandion

reagens za izazivanje otisaka papilarnih linija na papiru koji boji otiske bljedoružičastom bojom te koji jako fluorescira pod zelenim svjetlom

kemija

1,8-diazafluoren-9-on

kemijski spoj koji se rabi za izazivanje tragova papilarnih linija na poroznim površinama, pri čemu se vezuje s aminokiselinama iz traga i fluorescira kad je izložen svjetlu valne duljine u području oko 530 nm

kemija

5-metiltioninhidrin

reagens za izazivanje otisaka papilarnih linija koji boji papilarne linije žarkom crvenoljubičastom bojom te fluorescira

kemija

ABFO mjerna traka

makrofotografska mjerna traka u obliku slova L

sigurnosne i obrambene znanosti

abolicija

ukidanje sankcija za ponašanja koja su kriminalizirana

pravo

abolicionizam

sociološka i politička perspektiva koja analizira kaznenopravne i penalne sustave kao društvene probleme koji pojačavaju kriminalitet i njegov utjecaj

pravo

abortifacijent

tvar koja izaziva pobačaj

temeljne medicinske znanosti

abrin

toksalbumin koji se dobiva iz zrna rakova oka

biologija

abulija

poremećaj volje karakteriziran abnormalnim nedostatkom sposobnosti djelovanja ili donošenja odluka

kliničke medicinske znanosti

ACE-V protokol

znanstveni protokol za utvrđivanje istovjetnosti objekata koji obuhvaća analizu, usporedbu, evaluaciju i verifikaciju

sigurnosne i obrambene znanosti