struna tražilica

image shadow

Z-DNA

ulijevo zavijena dvostruka uzvojnica DNA

biologija

zajednički epitop

epitop koji nastaje kada dva ili više alela imaju isti dio sekvencije koji kodira aminokiselinsku regiju s određenom funkcijom unutar molekule

biologija

zigota

diploidna stanica koja nastaje spajanjem jajne stanice i spermija

biologija

zigoten

drugi dio profaze I mejoze

biologija

zigotnost

stupanj sličnosti ili različitosti sekvencija dvaju alela pojedinoga gena koji kodira određeno svojstvo

biologija