struna tražilica

image shadow

V-omča

dio strukture prijenosne ribonukleinske kiseline koji, ovisno o razredu molekule, sadrži različit broj nukleotida

biologija

valin

esencijalna, nepolarna i hidrofobna aminokiselina razgranatoga alifatskog bočnog lanca

biologija

varijante

jedinke iste vrste s različitim karakteristikama istoga svojstva

biologija

vektor

nosač kojim se u stanicu ubacuje strani genomski materijal da bi se u njoj replicirao i/ili eksprimirao

biologija

vertikalna evolucija

fenomen nastanka nove vrste iz postojeće zbog akumulacije genskih mutacija i promjena u strukturi i broju kromosoma

biologija

vertikalni prijenos gena

prijenos genomskoga materijala s roditelja na potomke ili s majčinske stanice na stanice kćeri

biologija

vertikalno nasljeđivanje

nasljeđivanje s roditelja na potomstvo

biologija

vezikula

mala struktura unutar stanice koja se sastoji od tekućine obavijene lipidnim dvoslojem

biologija

vijabilnost

sposobnost preživljenja ili uspješnoga življenja stanica ili organizama

biologija

virion

infektivna čestica građena od nukleinske kiseline i proteina

biologija