struna tražilica

image shadow

učinak utemeljitelja

smanjena genetska raznolikost neke populacije nastala zbog stvaranja te populacije iz malog broja jedinki koje su je osnovale

biologija

umjereni fag

bakteriofag koji je najčešće u lizogenome ciklusu

biologija

umjetni kvaščev kromosom

vektor za kloniranje koji se umnožava u kvascu, a može sadržavati jako velike fragmente ubačene DNA

biologija

unipotentna stanica

matična stanica koja se može diferencirati u samo jednu vrstu stanica

biologija

unipotentnost

svojstvo stanice da iz nje može nastati samo jedna određena vrsta stanice

biologija

unutarstanični prijenos signala

lanac reakcija koji prenosi kemijske signale s površine stanice do njihovih unutarstaničnih ciljeva

biologija

uracil

pirimidinska baza u molekulama RNA koja stvara vodikove veze s komplementarnom bazom adeninom

biologija

uređivanje RNA

proces kojim dolazi do promjene u sekvenciji RNA koja uključuje deleciju ili inserciju određenih baza ili konverziju jedne u drugu vrstu baza

biologija

usmjerena selekcija

oblik prirodne selekcije kod koje se favorizira ekstremni fenotip što često dovodi do fiksacije odgovornog alela u populaciji

biologija

utor vezanja antigena

dio molekula HLA-razreda I ili II na koji se vežu peptidi za prezentiranje T-staničnomu receptoru

biologija