struna tražilica

image shadow

talog

nakupina čestica na dnu epruvete nakon centrifugiranja

biologija

Taq-polimeraza

termostabilna DNA-polimeraza izolirana iz bakterije Thermus aquaticus koja se koristi tijekom provođenja metode lančane reakcije polimerazom

biologija

TATA-kutija

sekvencija nađena unutar centralnoga eukariotskog promotora koja određuje početak transkripcije RNA-polimerazom II

biologija

tautomer

mala molekula koja spontano može prelaziti iz jednoga u drugi kemijski sličan oblik

biologija

tehnologija rekombinirane DNA

korištenje molekularnih tehnika u uvjetima in vitro kako bi se izolirali različiti dijelovi DNA i kako bi se njima manipuliralo

biologija

tehnologije sekvenciranja novih generacija

tehnologije razvijene na temelju tehnološkoga napretka tijekom sekvenciranja ljudskoga genoma koje omogućuju sekvenciranje velikoga broja uzoraka u kratkome vremenu

biologija

telocentrični kromosom

kromosom koji ima samo jedan krak

biologija

telofaza

posljednja faza mitoze ili mejoze u kojoj se kromosomi dekondenziraju, razgrađuje se diobeno vreteno i počinje citokineza

biologija

telomeraza

enzim koji dodaje telomerne sekvencije na krajeve eukariotskoga kromosoma

biologija

temperaturno osjetljivi alel

alel čija ekspresija u fenotipu ovisi o temperaturi okoliša

biologija