struna tražilica

image shadow

S-faza

faza staničnoga ciklusa u kojoj se replicira DNA

biologija

samooplodnja

fuzija ženske i muške gamete istoga roditelja

biologija

samoprekrajanje

svojstvo pojedinih molekula RNA da mogu same, bez pomoći proteina i drugih molekula RNA, uklanjati vlastite introne

biologija

satelitna DNA

uzastopno ponavljajuća DNA koja se zbog razlike u gustoći metodom centrifugiranja u gradijentu gustoće izdvaja od većine genomske DNA

biologija

segmentacijski geni

životinjski geni koji kodiraju produkte uključene u razvoj tjelesnih segmenata

biologija

segmenti

anatomske podjedinice koje nastaju tijekom razvoja različitih vrsta

biologija

segmentna duplikacija

mali fragment kromosoma koji sadržava uzastopnu duplikaciju

biologija

segregacija

razdvajanje homolognih kromosoma u anafazi I mejoze, odnosno sestrinskih kromatida u anafazi II mejoze ili u mitozi

biologija

sekundarna struktura

uobičajeni ponavljajući model molekulske strukture

biologija

sekvencija DNA

redoslijed deoksiribonukleotida u molekuli DNA

biologija