struna tražilica

image shadow

p-krak

kratki krak kromosoma

biologija

pahiten

treći dio profaze prve mejotičke diobe

biologija

paracentrična inverzija

inverzija unutar kromosoma koja ne zahvaća centromeru

biologija

paralozi

homologni geni jedne vrste koji čine porodicu

biologija

parapatrijska specijacija

specijacija kao posljedica naseljavanja dijela populacije u novu nišu nedaleko od one od koje potječu

biologija

pararetrovirus

virusni retrotranspozon čiji je genom DNA

biologija

parentalna generacija

prva generacija dviju jedinki koje se križaju kako bi se moglo analizarati genotipove njihovog potomstva

biologija

parsimonija

pristup kojim se među različitim topologijama filogenetskih stabala odabire ono s najkraćim evolucijskim putom

biologija

partenogeneza

razvoj jedinke iz neoplođene jajne stanice

biologija

pasivni transport

kretanje otopljenih tvari kroz staničnu membranu u smjeru njezina gradijenta gustoće ili elektrokemijskoga gradijenta

biologija