struna tražilica

image shadow

O-vezana glikozilacija

vezanje šećerne jedinice na serin ili treonin polipeptida

biologija

obrazac

prostorni raspored različitih regija organizma

biologija

obrnute ponavljajuće sekvencije

nukleotidne sekvencije koje se čitaju u suprotnim smjerovima s iste dvostuke uzvojnice

biologija

očitanja sparenih krajeva

minisekvencije s dvaju krajeva jednoga kloniranog fragmenta DNA

biologija

održavateljski geni

geni nužni za preživljenje organizma

biologija

Okazakijevi fragmenti

kratki fragmenti DNA kojima nekontinuirano nastaje novi lanac DNA

biologija

oksidacija

gubitak elektrona iz atoma

biologija

oksidacijska fosforilacija

proces u mitohondrijima i bakterijama kojim nastaje ATP na temelju prijenosa elektrona kroz lanac molekula do molekularnog kisika

biologija

oksidacijski stres

neravnoteža između stvaranja reaktivnih kisikovih radikala i sposobnosti organizma da ih razgradi

biologija

oksidacijsko oštećenje DNA

promjena u strukturi DNA uzrokovana reaktivnim kisikovim radikalima

biologija