struna tražilica

image shadow

N-kraj

kraj polipeptida koji ima slobodnu amino-skupinu

biologija

nasljedno svojstvo

bilo koja naslijeđena karakteristika određena genima ili drugim nasljednim faktorima

biologija

nasljeđivanje ograničeno spolom

obrazac nasljeđivanja kod kojega se određeno svojstvo može pronaći samo u jednome od dvaju spolova

biologija

nasljeđivanje uvjetovano spolom

obrazac nasljeđivanja u kojemu je određeni alel dominantan kod jednoga, a recesivan kod drugoga spola

biologija

nasljeđivanje vezano uz spol

nasljeđivanje svojstava koja kontroliraju geni na jednome od spolnih kromosoma

biologija

nasljeđivanje vezano uz X-kromosom

obrazac nasljeđivanja kod pojedinih vrsta, koji uključuje gene smještene samo na X-kromosomu

biologija

nealelna homologna rekombinacija

rekombinacija između homolognih, sličnih repetitivnih sekvencija na kromosomu koje nisu aleli

biologija

neautonomni element

transpozonski element bez gena za transpozazu ili reverznu transkriptazu potrebnih za njegovo premještanje u genomu

biologija

nebalansirana translokacija

translokacija koja rezultira viškom ili manjkom genomskoga materijala u stanici

biologija

neesencijalne aminokiseline

aminokiseline potrebne za rast i razvoj organizma koje on može samostalno sintetizirati pa ih ne mora dobivati prehranom

biologija