struna tražilica

image shadow

K-antigeni

polisaharidni antigeni kapsule Gram-negativnih bakterija koji se često koriste za određivanje sojeva

biologija

karioferini

proteini koji posreduju u prijenosu molekula između jezgre i citoplazme kroz pore jezgrine ovojnice u eukariotskoj stanici

biologija

kariogamija

fuzija dviju jezgara gameta, najčešće odmah nakon fuzije citoplazmi, čime nastaje zigota

biologija

kariogram

dijagram ili fotografija kromosoma stanice složenih prema veličini u homologne parove

biologija

kariokineza

dioba jezgre

biologija

karioplast

jezgra izolirana iz eukariotske stanice okružena vrlo tankim slojem citoplazme i staničnom membranom

biologija

karioreksa

degeneracija jezgre u umirućoj stanici

biologija

kariotip

opis broja, veličine i morfoloških karakteristika kromosoma neke stanice

biologija

karta proteinskih interakcija

dijagram koji prikazuje interakcije među svim proteinima ili unutar pojedine grupe proteina određenoga proteoma

biologija

kaseta bolesti

skup alela istoga rizičnog haplotipa od kojih svaki zasebno može pridonositi predispoziciji za određenu bolest

biologija