struna tražilica

image shadow

J-lanac

polipeptidni lanac koji povezuje teške lance u dimer kod imunoglobulina A i u pentamer kod imunoglobulina M

biologija

Janus-kinaza

porodica nereceptorskih proteinskih tirozinskih kinaza povezana s citokinskim receptorima

biologija

jatrogen

koji nastaje kao posljedica terapije

biologija

jednostavna translokacija

premještanje jednoga dijela kromosoma na drugi, nehomologni kromosom

biologija

jednostavna transpozicija

proces izrezivanja i ugradnje kojim se transpozon miče s jednoga mjesta i ugrađuje na drugo mjesto u genomu

biologija

jednostavni transpozon

mali genomski element s jednim ili dva gena koji nisu potrebni za transpoziciju

biologija

jezgrica

najveća struktura u interfaznoj jezgri koja je mjesto stvaranja ribosomskih podjedinica građenih od rRNA i proteina

biologija

jezgrina ovojnica

barijera između jezgre i citoplazme koja se sastoji od unutarnje i vanjske membrane, lamine i kompleksa pora

biologija

Jurkatove stanice

stanice stanične linije ljudskih T-limfocita nastale od stanica akutne T-stanične leukemije

biologija