struna tražilica

image shadow

identičan prema porijeklu

koji je identičan drugoj sekvenciji DNA u jedinci kao i onoj njihova zajedničkoga pretka

biologija

identičan prema stanju

koji je identičan u objema jedinkama bez istoga zajedničkog alelnog pretka

biologija

identitet prema porijeklu

stanje dva alela kada su oni identične kopije istog alela pretka

biologija

idiotipska varijacija

varijacija u varijabilnoj regiji imunoglobulinskih gena

biologija

ikosomi

tjelešca obložena imunosnim kompleksima

biologija

imortalizacija

postupak kojim se dobivaju stanice s mogućnošću neograničenoga broja dioba

biologija

importin

receptorski protein koji prepoznaje lokalizacijski signal za jezgru i posreduje uvoz u nju

biologija

in vitro

koji se provodi izvan živoga sustava ili organizma

biologija

in vivo

koji se provodi unutar organizma

biologija

inaktivacija X-kromosoma

proces nasumične inaktivacije jednoga X-kromosoma u somatskim stanicama ženki sisavaca

biologija