struna tražilica

image shadow

haplodiploid

vrsta u kojoj je jedan spol haploidan, a drugi diploidan

biologija

haplogrupa

grupa sličnih haplotipova koji se zajedno nasljeđuju

biologija

haploid

jezgra ili stanica s jednim ukupnim setom kromosoma

biologija

haplotip

sekvencija DNA čiji se dijelovi zajedno nasljeđuju

biologija

Hardy-Weinbergova jednadžba

matematički prikaz Hardy-Weinbergove ravnoteže

biologija

Hardy-Weinbergova ravnoteža

genska ravnoteža populacije koja ostaje ista tijekom velikog broja generacija ako populacija nije izložena događajima koji pokreću evoluciju

biologija

hemizigot

diploid koji za određeno svojstvo ima samo jedan alel

biologija

hemofilija

recesivna bolest nemogućnosti zgrušavanja krvi koju uzrokuje mutacija gena na X-kromosomu

biologija

heterodimer

protein koji se sastoji od dvaju polipeptida kodiranih različitim genima

biologija

heterogametni spol

spol koji mejozom daje različite vrste gameta s obzirom na spolne kromosome

biologija