struna tražilica

image shadow

G-pruganje

metoda pruganja kromosoma Giemsa-bojom

biologija

G0-faza

faza života stanice tijekom koje je ona metabolički aktivna, ali ne proliferira

biologija

G1-faza

faza staničnoga ciklusa između mitoze i S-faze

biologija

G2-faza

faza staničnoga ciklusa između S-faze i mitoze

biologija

gamete

spolne stanice

biologija

gametociti

prekursori muških i ženskih spolnih stanica

biologija

gametofit

haploidna faza životnog ciklusa biljaka i algi

biologija

gametogeneza

proces stvaranja gameta koji uključuje mitozu i mejozu

biologija

gel-elektroforeza

metoda kojom se na temelju električnoga naboja razdvajaju molekule putujući u električnome polju

biologija

gen

slijed nukleotida u molekuli DNA koji nosi informaciju za protein ili molekulu RNA

biologija