struna tražilica

image shadow

fagocitoza

proces kojim se neželjene stanice ili otpad uklanjaju endocitozom specijaliziranim stanicama

biologija

fagosom

velika unutarstanična vezikula koja nastaje kao posljedica fagocitoze

biologija

faktor plodnosti

plazmid koji omogućuje prokariotu koji ga nosi proces konjugacije i prenošenje DNA u stanicu prokariota koja nema taj faktor

biologija

faktori pluripotentnosti

transkripcijski faktori koji potiču ekspresiju gena Tsix

biologija

faktori spolne determinacije

faktori koji određuju hoće li se jedinka razviti u muški ili ženski organizam

biologija

fakultativni heterokromatin

heterokromatin koji nastaje iz eukromatina

biologija

farmakogenetika

grana genetike koja se bavi istraživanjem genskih varijacija odgovornih za različite odgovore na lijek

biologija

fenetički pristup

pristup koji se koristi pri grupiranju organizama na temelju opće sličnosti vrsta bez poznavanja njihove evolucije

biologija

fenogram

dijagram dobiven fenetičkim pristupom

biologija

fenotip

skup uočljivih svojstava pojedinoga organizma koji nastaje interakcijom genotipa i okoliša

biologija