struna tražilica

image shadow

efektorske stanice

aktivirane stanice imunosnoga sustava

biologija

egzocitoza

proces kojim eukariotska stanica uz pomoć membranom obavijenih vezikula, koje se stapaju sa staničnom membranom, izlučuje molekule u izvanstanični prostor

biologija

egzonukleaza

enzim koji hidrolizira fosfodiesterske veze na krajevima polinukleotida

biologija

eksom

skup sekvencija svih eksona u genomu

biologija

eksoni

kodirajući dijelovi DNA ili mRNA

biologija

eksportin

receptorski protein koji prepoznaje signal za izlazak iz jezgre pa sudjeluje u prijenosu molekula iz jezgre u citoplazmu

biologija

ekspresijski vektor

hibridni vektor s kojega se kontrolirano eksprimira neki genski produkt

biologija

elektronska mikroskopija

grana mikroskopije koja koristi zraku elektrona kako bi stvorila sliku preparata

biologija

elektroporacija

metoda transfekcije stanica uz pomoć električnoga pulsa

biologija

elongacija

korak metode lančane reakcije polimerazom kod kojega dolazi do produljivanja fragmenta DNA uz pomoć enzima polimeraze nakon vezanja specifičnih početnica za DNA

biologija