struna tražilica

image shadow

C-kraj

kraj polipeptida koji ima slobodnu karboksilnu skupinu

biologija

C-terminalna domena

komponenta najveće podjedinice RNA-polimeraze II, važna za aktivaciju polimeraze

biologija

CDK-inhibitor

inhibitor kinaze ovisne o ciklinu

biologija

centar inaktivacije X-kromosoma

mjesto na X-kromosomu s kojega započinje inaktivacija toga kromosoma

biologija

centimorgan

jedinica kromosomske karte kod koje 1 cM predstavlja 1 % rekombinantnih potomaka

biologija

centralna dogma molekularne biologije

teorija koja podrazumijeva prijenos informacije zapisane u DNA putem RNA do proteina

biologija

centrični fragment

fragment kromosoma s centromerom

biologija

centrifugiranje u gradijentu gustoće

razdvajanje molekula centrifugiranjem kroz gradijent otopine guste tvari

biologija

centriol

cilindrična struktura u centrosomu životinjskih stanica

biologija

centromera

regija kromosoma u kojoj su povezane sestrinske kromatide i na koju se veže kinetohora

biologija