struna tražilica

image shadow

B-DNA

desno zavijena uzvojnica DNA s 10 parova baza po jednom zavoju koja je dominantni oblik DNA u živim stanicama

biologija

B-kromosom

dodatni kromosom u kariotipu jedinki nekih populacija gljiva, biljaka i životinja koji nije esencijalan za rast i razvoj ali ima ulogu u evoluciji genoma

biologija

Bacteria

jedna od triju domena života koju čine jednostanični organizmi bez jezgre i organela

biologija

bakterija

jednostanični prokariot

biologija

bakterijski umjetni kromosom

vektor za kloniranje čija je osnova F-plazmid bakterije Escherichia coli koji se umožava u bakterijskoj stanici

biologija

bakteriofag

bakterijski virus

biologija

balansirana selekcija

oblik prirodne selekcije u kojemu dva mutirana alela ili više njih omogućuju povećani fitness populacije u heterozigotnome, ali ne i u homozigotnome obliku

biologija

balansirana translokacija

translokacija koja ne utječe na promjenu količine genomske informacije

biologija

balansirane strukturne kromosomske aberacije

promjene kromosoma kod kojih je unatoč preraspodjeli kromosomskih dijelova održana ukupna genomska informacija

biologija

balansirani polimorfizam

pojava kod koje prirodna selekcija dopušta zadržavanje dvaju ili više alela, uključujući one letalne, u populaciji

biologija