struna tražilica

image shadow

vakuumska sušionica za drvo

sušionica za drvo u kojoj se drvo suši kao jedinstvena cjelina pri tlaku nižemu od atmosferskoga

drvna tehnologija

vakuumski prihvatnik

naprava koja najmanje jednom površinom vakuumom učvršćuje obradak za površinu radnoga stola stroja za obradbu

drvna tehnologija

valjci za peletiranje

cilindrični dijelovi preše za peletiranje koji tlače materijal na površini matrice te ga kroz upust guraju u otvore matrice u kojoj se oblikuje pelet

drvna tehnologija

valjčana brusilica

stroj za brušenje drva koji upotrebljava rotirajući brusni valjak

drvna tehnologija

valjčano prenosilo

transportno sredstvo stalne dobave sastavljeno od niza valjaka koje služi za prijenos komadnih materijala na kraće udaljenosti

drvna tehnologija

vanjska drvna zidna obloga

drvna obloga kojom se oblažu vanjski zidovi građevine

drvna tehnologija

vanjska vrata

vrata na vanjskome zidu građevine

drvna tehnologija

vanjski doprozornik

nepokretni dio dvostrukoga prozora koji nosi najmanje jedno vanjsko krilo i omogućuje ugradnju u građevni otvor

drvna tehnologija

vanjski drveni pod

drveni pod izvan građevine

drvna tehnologija

vanjski drvosloj

vanjski sloj drva uslojenoga drva

drvna tehnologija