struna tražilica

image shadow

sabljastost

zakrivljenost drvnoga elementa po dužini pri kojoj je sredina izbočena u odnosu na krajeve u smjeru normale na užu stranicu

drvna tehnologija

sadržaj pepela

maseni udio anorganskoga ostatka koji ostaje nakon izgaranja čvrstoga biogoriva u kontroliranim uvjetima

drvna tehnologija

sadržaj suhe tvari

ostatak odmjerene količine premaza koji ostaje nakon isparavanja otapala pri definiranim uvjetima

drvna tehnologija

sadržaj vode u drvu

količina vode koja se nalazi u drvu

drvna tehnologija

sadržaj vode u gotovim proizvodima

konačni preporučen ili normom propisan sadržaj vode u drvu za određene namjene

drvna tehnologija

saprofitski organizam

heterotrofni organizam koji se hrani mrtvom organskom materijom

biologija

sastavljeni drvni trak

drvi trak složene strukture od gusto poredanih malenih i uskih trakova

drvna tehnologija

sastavno ljepilo

ljepilo koje se pri sastavljanju elemenata u proizvod primjenjuje na malome dijelu ukupne površine tvoreći vezni spoj među tim elementima

drvna tehnologija

savijeno uslojeno drvo

uslojeno drvo koje je bilo izloženo barem jednomu savijanju nakon proizvodnje

drvna tehnologija

separacija drvnoga iverja

odjeljivanje iverja prikladnih dimenzija za proizvodnju ploča iverica od iverja koje je prekrupno ili presitno

drvna tehnologija