struna tražilica

image shadow

oblica

ogrjevno drvo duljine najmanje 500 mm i promjera od 70 do 250 mm izrađeno poprečnim piljenjem iz obloga drva

drvna tehnologija

oblik kvrge

raspodjela kvrga prema odnosu većega i manjega promjera kvrge

drvna tehnologija

oblik zuba

geometrija zuba lista pile s ravnim, zaobljenim ili slomljenim leđima

drvna tehnologija

oblikovano uslojeno drvo

uslojeno drvo koje se oblikuje prešanjem u kalupu

drvna tehnologija

oblikovanje ivernoga tepiha

pripremanje relativno jednoobraznoga i rastresitoga sloja oblijepljenoga drvnog iverja prije prešanja

drvna tehnologija

oblikovanje proizvoda od drva

analitičko-kreativni proces kojim drvo kao materijal dobiva inovativne i nove uporabne vrijednosti radi zadovoljavanja korisnikovih potreba

dizajn

oblikovni broj

omjer volumena debla ili trupca i volumena valjka jednake visine i promjera kao što je promjer debla ili trupca na debljemu kraju

drvna tehnologija

oblikovni kvocijent

omjer promjera debla ili trupca na debljemu kraju i promjera debla ili trupca na tanjemu kraju

drvna tehnologija

obložni podni element

element sa sustavom kopčanja koji je zbog debljine prilagođen postavljanju isključivo na neprekinutu podlogu

drvna tehnologija

obljepljivanje drvnoga iverja

miješanje drvnoga iverja s pripremljenim ljepilom

drvna tehnologija