struna tražilica

image shadow

labavi dosjed

dosjed u kojemu između sastavnih dijelova postoji zračnost

drvna tehnologija

laboratorijski stol

radni stol namijenjen opremanju laboratorija

drvna tehnologija

ladičar

ormar bez vrata i polica te s jednom ladicom ili više njih

drvna tehnologija

lak

premazni materijal koji nakon nanošenja na podlogu hlapljenjem otapala i/ili kemijskom reakcijom tvori kontinuirani sloj određenoga stupnja sjaja

drvna tehnologija

lak na osnovi prirodnih smola

lak kojemu je vezivo prirodna smola

drvna tehnologija

lak s visokim udjelom suhe tvari

lak s udjelom suhe tvari od 60 do 80 %

drvna tehnologija

lak za efekt

lak kojim se na površini postižu posebni efekti boja i oblika

drvna tehnologija

lakiranje

nanošenje sloja laka na površinu

drvna tehnologija

lamelirana srednjica

srednjica uslojenoga drva od međusobno zalijepljenih lamela od masivnoga drva ili furnira širine do 7 mm

drvna tehnologija

lamelirani nosači

drveni građevni proizvodi kao nosive sastanice drvene konstrukcije izrađeni debljinskim lijepljenjem dasaka

drvna tehnologija