struna tražilica

image shadow

jaka celuloza

celuloza od koje nastaje papir iznimno otporan na kidanje

drvna tehnologija

jažica

otvor u sekundarnome sloju stijenke stanice drva

drvna tehnologija

jažica polja križanja

jažica koja se nalazi u polju križanja

drvna tehnologija

jažična šupljina

cjelokupni prostor unutar jažice od jažične membrane do lumena stanice

drvna tehnologija

jedinična energija rezanja

energija potrebna za rezanje izražena po jediničnome učinku obradbe

drvna tehnologija

jedinični otpor rezanja

omjer sile rezanja i površine poprečnoga presjeka nedeformirane strugotine

drvna tehnologija

jednodijelni prozor

prozor s prozorskim otvorom iz jednoga dijela

drvna tehnologija

jednokomponentno pozitivno močilo

močilo koje sadržava reaktivna bojila koja se kemijski vežu s drvom i daju pozitivnu sliku teksture nakon močenja

drvna tehnologija

jednokrako stubište

stubište načinjeno od jednoga kraka bez odmorišta

drvna tehnologija

jednokrilni prozor

prozor kojemu širinu otvora zatvara jedno krilo

drvna tehnologija