struna tražilica

image shadow

heterogeno staničje drvnih trakova

staničje u kojemu su pojedini drvni trakovi izgrađeni od parenhimskih stanica različitih oblika

drvna tehnologija

heterotrofni mikroorganizam

mikroorganizam koji se hrani gotovom organskom materijom jer je nesposoban sam stvarati organske tvari iz anorganskih

biologija

hidrofobna sredstva

tvari kojima je primarni cilj povećanje otpornosti površine ploča od usitnjenoga drva na nepovoljan utjecaj vode

drvna tehnologija

hidrotermička obradba drva

obradba piljene građe ili drvnih proizvoda utjecajem temperature i vode ili vodene pare, pri čemu se ne smanjuje kvaliteta

drvna tehnologija

higrometar

instrument za mjerenje vlažnosti zraka

drvna tehnologija

higroskopno područje

područje sadržaja vode u drvu ispod točke zasićenosti vlakanaca

drvna tehnologija

higroskopnost drva

svojstvo drva da na sebe prima i od sebe otpušta vlagu iz okoline u skladu s mikroklimatskim uvjetima

drvna tehnologija

histereza

razlika u ravnotežnome sadržaju vode u drvu pri apsorpciji i desorpciji u izotermnim uvjetima

drvna tehnologija

hladno oplemenjivanje

oplemenjivanje celuloznoga vlakna pri kojemu se upotrebljava iznimno hladna lužina

drvna tehnologija

hladnootvrdnjujuće ljepilo

ljepilo koje otvrdnjuje bez dovođenja topline

drvna tehnologija