struna tražilica

image shadow

efektivna debljina matrice

radna debljina matrice koju čine dubina upuštenja i dužina kanala matrice

drvna tehnologija

ekonomična veličina nabave

količina određene robe zadane kvalitete koja se s određenim rokom isporuke naručuje od dobavljača nakon izračunavanja optimalnih ukupnih troškova nabave

drvna tehnologija

ekscentričnost srca

značajna razlika udaljenosti anatomskoga i geometrijskoga središta na poprečnome presjeku obloga drva

drvna tehnologija

elastična stezna čahura

naprava od elastičnoga čelika posebne konstrukcije namijenjena za učvršćivanje i smještanje alata u nosač alata prema načelu trenja konusnih elemenata

drvna tehnologija

elastičnost drva

svojstvo drva da promijenjeni oblik prouzročen djelovanjem vanjske sile vrati u prvotni oblik poslije prestanka djelovanja te sile

drvna tehnologija

električna svojstva drva

svojstva drva izloženoga električnomu polju

drvna tehnologija

elektrootporna metoda procjenjivanja sadržaja vode u drvu

procjenjivanje sadržaja vode u drvu preko električnoga otpora koji drvo pruža

drvna tehnologija

elektrootporni vlagomjer

vlagomjer s elektrootpornom metodom procjenjivanja sadržaja vode u drvu

drvna tehnologija

elektrostatičko štrcanje

štrcanje pri kojemu se čestice laka i predmet obradbe nabijaju suprotnim električnim nabojima te dolazi do privlačnih sila između njih i taloženja na predmet obradbe

drvna tehnologija

element mozaičnoga parketa

element drvene podne obloge oštrih bridova debljine 8 mm i širine manje od 35 mm

drvna tehnologija