struna tražilica

image shadow

balkonska vrata

vrata prozorske konstrukcije

drvna tehnologija

barska stolica

visoka stolica namijenjena sjedenju u baru za povišenim stolom

drvna tehnologija

barski stolac

visoki stolac namijenjen sjedenju u baru ili za povišenim stolom

drvna tehnologija

bezračno štrcanje

štrcanje pri kojemu se raspršuje bez zraka i s pomoću visokoga tlaka

drvna tehnologija

bijela trulež

zaraza i razorenost drva lignikolnim gljivama bijele truleži

drvna tehnologija

biocid

kemijska tvar kojom se uništavaju živi organizmi ili se zaustavlja njihov razvoj

drvna tehnologija

biodizel

gorivo proizvedeno od drvnoga ili biljnoga bioulja koje se sastoji od dugolančanih alkilnih estera

drvna tehnologija

bioetanol

alkoholno gorivo koje nastaje hidrolizom molekula škroba enzimima u šećeru koji fermentira u alkohol iz drva

drvna tehnologija

biogorivo

gorivo proizvedeno posredno ili neposredno iz biomase

drvna tehnologija

biološka razgradnja drva

razaranje drva čimbenicima žive prirode bez obzira na uvjete izlaganja i/ili korištenja

drvna tehnologija