struna tražilica

image shadow

želatinozno drvno vlakance

drvno vlakance s nelignificiranim želatinoznim slojem stijenke

drvna tehnologija

žica drva

smjer uzdužnih elemenata građe drva s obzirom na anatomsku ili uzdužnu os piljene građe

drvna tehnologija

žilavost drva

otpornost drva na udarna opterećenja

drvna tehnologija

žilište

dio stabla između korijena i debla na kojemu su vidljivi dijelovi postranoga korijenja

drvna tehnologija

živa kora

unutarnji sloj kore koji u živome stablu provodi asimilate

drvna tehnologija

žljebovitost

pojava žljebova koji se protežu uzdužnim smjerom površine debla i/ili trupca

drvna tehnologija

žućenje

promjena boje koja se očituje pojavom žutoga tona

drvna tehnologija