struna tražilica

image shadow

šarena trulež

zaraza i razorenost drva lignikolnim gljivama promjene boje i lignikolnim gljivama truležnicama

drvna tehnologija

šarža drva

količina ili broj stavaka određenih drvnih poluproizvoda ili drvnih proizvoda

drvna tehnologija

širina goda

udaljenost između dviju granica goda izmjerena u radijalnome smjeru

drvna tehnologija

širina ploče uslojenoga drva

dimenzija okomita na dužinu ploče uslojenoga drva

drvna tehnologija

širina propiljka

najmanji razmak između bočnih ploha propiljka određen debljinom lista pile i ukupnim proširenjem oštrica pile u odnosu na list pile

drvna tehnologija

širina traka

najveća veličina traka izmjerena u tangentnome smjeru

drvna tehnologija

širinski sastav

sastav najmanje dvaju elemenata pri kojemu se od elemenata manje širine dobivaju veće

drvna tehnologija

širinsko lijepljenje

lijepljenje drvnih elemenata po širini

drvna tehnologija

školska stolica

stolica namijenjena opremanju školskih učionica

drvna tehnologija

školski stol

radni stol namijenjen opremanju školskih učionica

drvna tehnologija