struna tražilica

image shadow

čelično uže

sredstvo za zahvaćanje, povlačenje i dizanje teških tereta izrađeno uvijanjem većega broja tankih čeličnih žica

drvna tehnologija

čelni viličar

industrijsko vozilo s vilicama na prednjoj strani vozila

drvna tehnologija

čelo

ploha parketnoga elementa okomita na smjer vlakana

drvna tehnologija

čelo stube

okomiti ili nakošeni element između gazišta

drvna tehnologija

čeona pukotina

pukotina koja je vidljiva na čeonoj površini piljene građe

drvna tehnologija

čeono glodanje

glodanje pri kojemu se čestice drva odvajaju oštricama na čelu alata

drvna tehnologija

čeparica

glodalica kojom se najmanje jednim prolazom alata izrađuje vezni element čep

drvna tehnologija

četinjača

vrsta drveća iz odjelka Pinophyta odnosno Gymnospermae, pododjelka Coniferophytina i razreda Pinatae

drvna tehnologija

četkarica

stroj za obradbu drva četkanjem

drvna tehnologija

četverostrana blanjalica

blanjalica kojom se u jednome prolazu poravnavanjem četiriju površina drvnoga elementa ostvaruje njihova međusobna pravokutnost

drvna tehnologija