struna tražilica

image shadow

valetudinarij

ambulanta ili bolnica u rimskome vojnom logoru

arheologija

valjanje

obradba staklenih predmeta izrađenih tehnikom metalnoga štapa, tehnikom jezgre i slobodnim puhanjem okretanjem na radnoj plohi u različitim fazama njegove izradbe do završnoga oblikovanja i zaglađivanja ili inkorporiranja nanesenih elemenata

arheologija

vatrostalna glina

glina s visokim udjelom kvarca koja je pogodna za izradbu talioničkih lonaca za fuziranje i taljenje staklene smjese

arheologija

vatrostalni materijal

materijal otporan na visoke temperature

arheologija

veksilacija

vojna jedinica sastavljena od pripadnika različitih jedinica koja je formirana u kriznim situacijama

arheologija

veksilar

vojnik zadužen za nošenje veksila

arheologija

veksilarij

pripadnik rimske vojske koji je bio zadužen za nošenje vexilluma svoje vojne formacije

arheologija

velarij

platnena nadstrešnica za zaštitu od sunca i kiše u starorimskim teatrima i amfiteatrima

arheologija

velike panateneje

panateneje koje su se održavale svake četvrte godine od 21. ili od 24. do 29. hekatombeja

arheologija

venatio

lov ili spektakl u amfiteatru ili cirku tijekom kojega su divlje životinje bile nahuškane na međusobnu borbu ili na borbu s gladijatorima

arheologija