struna tražilica

image shadow

taberna

trgovina koja se nalazi u prizemlju rimske kuće i otvorena je prema ulici

arheologija

tablinum

glavna prostorija rimske kuće smještena između atrija i peristila u kojoj je gospodar primao klijente i goste

arheologija

tabularij

rimski arhiv u kojemu su se čuvali dokumenti napisani na voštanim pločicama i druge dragocjenosti

arheologija

talamus

glavna spavaonica u starogrčkoj kući

arheologija

talionička peć

peć za obradbu materijala gorenjem, sušenjem i zagrijavanjem

arheologija

talionički lonac

vatrostalna glinena posuda u kojoj se staklena smjesa fuzira i tali stavljanjem u peć

arheologija

talionički spremnik

veliki spremnik ugrađen u peć koji se upotrebljava za fuziranje i taljenje staklene smjese pri proizvodnji većih količina stakla

arheologija

taljenje stakla

zagrijavanje stakla do tekućega stanja

arheologija

tambur

cilindrični ili višekutni nosač kupole

tanagre

helenistički polikromni kipići od terakote koji prikazuju gracilne mlade žene i djevojke u trenutku plesa ili u drugim svakodnevnim aktivnostima

arheologija