struna tražilica

image shadow

sagum

ogrtač rimskoga vojnika izrađen od vunenoga četvrtastog komada tkanine te pričvršćen fibulom na ramenu

arheologija

sakristija

crkvena prostorija u kojoj se čuvaju liturgijski predmeti

arheologija

salijci

kolegij od dvanaest svećenika u službi boga Marsa u starome Rimu

arheologija

satir

mitološko biće s ljudskim tijelom te kozjim ušima, repom i nogama

arheologija

satrap

upravitelj pokrajine u Perzijskome Carstvu

arheologija

savijanje

oblikovanje perla s vidljivim spojem omatanjem staklene vrpce oko kraja metalnoga štapa

arheologija

schola cantorum

ograđeni prostor za pjevački zbor

arheologija

sekundarna staklarska radionica

radionica u kojoj se izrađuju predmeti oblikovani zagrijavanjem i taljenjem stakla proizvedenoga i dopremljenoga iz primarnih radionica ili recikliranjem stakla

arheologija

sekutor

gladijator koji u borbi nosi glatku kacigu s dvama okruglim prorezima za oči, mač i čevrtasti štit

arheologija

semisa

rimski zlatni novac kovan od 3. st.

arheologija